mandag 28. mai 2007

Sirkus UTEN elefanter

Hvorfor bør du boikotte sirkus med elefanter?

  • Elefanten har aldri blitt skikkelig domestisert og i et sirkus kan elefantens naturlige atferd og behov overhodet ikke tilfredsstilles. Elefanter lever i store familiegrupper som ledes av en gammel hunnelefant (matriarken). De vandrer milevis hver dag. De knytter svært sterke sosiale bånd til sine familiemedlemmer og har et avansert kommunikasjonssystem.
  • Bevegelsesfriheten for elefanter i sirkus er svært begrenset og de må som oftest stå bundet med fotlenke.
  • Sirkuselefanter transporteres over lange avstander hele året, fra sted til sted og land til land i hele Europa, og utsettes for stadig skiftende omgivelser og klimaforhold.
  • Svært mange elefanter i sirkus har atferdsforstyrrelser i form av stereotypier (dvs gjentatte atferdssekvenser uten mening (feks vugging fram og tilbake med kroppen). Skyldes vedvarende stress eller miljø med manglende stimuli.
  • Sirkus følges ikke av egen veterinær. Lokale veterinærer har som regel ingen erfaring med elefanter. Dyras helse og velferd er dermed svært dårlig sikret.
  • Mange elefanter i sirkus har fotlidelser, pga manglende mosjon, dårlig fotstell og uegnet underlag. Hudlidelser, leddproblemer og fordøyelsesbesvær er også vanlig.
  • Det er svært høy dødelighet av elefantunger som fødes i fangenskap. Flertallet av elefantene er derfor villfanget.
  • Gjennomsnittlig levealder for elefanter i fangenskap er 15-20 år. I vill tilstand er vanlig alder 60-70 år.
  • Treningsmetoder av elefantene er ofte svært kritikkverdige. En vanlig metode er å knekke elefantens viljestyrke i ung alder (ved begrensing av mat og vann, isolasjon, oppbinding, fysisk avstraffelse) og elefantkroken er ofte et uunnværlig redskap. Kroken brukes til å slå/stikke på ømfintlige områder av elefantkroppen.

JA til sirkus, men uten elefanter.


NB! Det er først og fremst det omreisende sirkuset jeg her kritiserer. I dyreparker o.l, som er stasjonære og hvor dyra lever i permanente flokker og har relativt store områder å bevege seg på, kan trening av elefantene være en fin aktivisering og miljøberikelse. Så sant treningsmetodene er positive!

1 kommentar:

Anonym sa...

Var nettopp på sirkus med elefant jeg, Ellen. Men med den smørbrødlista med argumenter spørs det nok om det var siste gang. Vet ikke om tivoli er noe bedre. De ser ikke særlig lykkelige ut de som jobber der heller. ;)
Hilsen Ann Kristin