onsdag 7. februar 2007

Klikkertrening og freestyle - som skapt for hverandre!

Det er særlig fire ting som kjennetegner klikkertrening:
1. Vi forsterker hunden for den atferden vi liker og lar være å forsterke det vi ikke vil ha. På fagspråket kalles dette operant betinging ved hjelp av positiv forsterkning og negativ straff.
2. Vi tar systematisk i bruk en sekundær, betinget forsterker. Det er her klikket fra klikkerboksen kommer inn i bildet (eventuelt en annen lyd).
3. Vi lar hunden jobbe mest mulig ved hjelp av eget initiativ. Det betyr at vi bruker minst mulig hjelp i form av lokking med godbit, luring eller fysisk manipulering.
4. Vi fokuserer på det vi ser (det hunden gjør) og ikke på det vi tror hunden tenker.

Ad pkt 1: I freestyle er det mer enn noe annet viktig å ha en hund som opptrer med entusiasme og glede. Vi vil ha hunder som logrer, som er ivrige og som tydelig viser at de liker det de driver på med. En hund som blir trent med straff og korrigeringer (fysisk straff og hard stemmebruk) vil fort vise uvilje, lite glede, bli mer passiv, få langsommere bevegelser, vise dempende signaler mm. Dette er ikke forenelig med freestyle hvor gleden, iveren og entusiasmen er et viktig element.
Ad pkt 2: I freestyle jobber vi mye med øvelser som krever eksakt og presis belønning for å bli bra. Klikkeren kommer her inn som et redskap hvor vi i stor grad har mulighet til time belønningen til akkurat rett tid, slik at vi får den atferden vi ønsker oss. Klikkeren gjør det rett og slett lettere for oss å gi hunden presis informasjon.
Ad pkt 3: Det er vel ingen annen hundesport som kan ta i bruk hundens eget initiativ på samme måte som i freestyle. Her er det helt opp til den enkelte ekvipasje å bestemme hvordan et program skal se ut. Hunden kan dermed i stor grad være med på å påvirke sluttresultatet. Gjør hunden noe du liker kan du gripe fatt i det og utvikle det videre til et moment i dansen. Dette gjør treningen til en særdeles dynamisk og kreativ prosess og hvor hunden kan ha stor innflytelse. Jo mer kreativ og initiativrik hunden er jo mer har du som fører å spille på.
Ad pkt 4: Dette er selvfølgelig like viktig i all hundetrening. Om hunden ikke gjør som du ønsker er det du som ikke har uttrykt deg tydelig nok. Ikke gi hunden skylden ved å tenke at den er trassen, i opposisjon, ikke gidder osv. Se på hva hunden din gjør og innrett treningen din deretter. Belønner du i rett tid? Går du for fort fram? Belønner du ofte nok? Belønner du godt nok?

Brakar og Morten
Foto: Merete Andersen

Ingen kommentarer: